FIGURES BÀSIQUES D'ACROSPORT
FIGURAS BÁSICAS DE ACROSPORT
BASIC FIGURES OF
ACROSPORT

Dani Picó i Benet

 

 
        
 
         
 
                
 
            
 
                   
 
            
 
              
 
                     
 
                               
 
           
 
       
 
       
 
                                  
 
                              
 
                                 
 
                                                     

                 

 
                                 
 
         
 
                      
 
                      

                        

 
                                   
 
         
 
                     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS