ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA

Sortides d'Àrea, Sortides Interdisciplinars i Sortides Inter-Centres
Amb criteris pedagògics basats en el desenvolupament de la personalitat integral de tots els alumnes.
Veure el criteris pedagògics per a les sortides de l'àrea d'Educació Física definits al setembre de 2003.

Activitats Esportives de Pati
Desde el Departament d’Educació Física s’organitzaran unes activitats esportives a l’hora de pati on es valorarà: participació “bona actitud”, resultat, arbitratge, organització activitats, participació parelles-grups, participació mixta, participació amb companys diferents cicles, dibuixos, anàlisis tàctic partit-partides, comentaris-opinions,.ensenyança a companys, etc. Aquestes activitats presenten un característiques molt diferenciades a les que es volen imposar en varis centres educatius per personal no professional i sense formació que l’únic que plantejen és una còpia simplificada de l’esport reglat que només valora el resultat i que ja ocupa un altre espai a la nostre societat.
Veure les experiències desenvolupades a l'IES La Mina des de 1998.


Jornades Inter-Centre d'Activitats de Pati
Invitació selectiva de grups d'alumnes d'altres centres a compartir les activitats de pati organitzades al nostre centre en les condicions educatives exposades.

Jornades de Concienciació d'Esport per a Disminuits
Són sessions d'experimentació d'esports practicats en les condicions de limitació dels disminuïts i que tenen com a primer objectiu el concienciar als alumnes de les dificultats de pràctica esportiva per aquest grup de població.
Incloses dins la mateixa sessió d'EF o com una jornada específica oberta a varis grups.


Jornades de Portes Obertes pels Alumnes de Primària
S'inviten els alumnes de primària a conéixer el nostre centre i els alumnes de secundària organitzen i gestionen diferents activitats d'educació física i esportives.

Jornades Esportives Obertes al Barri
Jornades d'activitats esportives fora de l'horari escolar en que s'invita a participar-hi a tots els nens del barri.

Intercanvi Socio-Esportiu amb altres centres educatius
Organització conjunta amb altres centres d'activitats d'intercanvi socio-esportiu.

Intercanvi de Sessions d'Educació Física amb altres centres educatius
S'aprofita l'especial formació de companys d'EF per oferir als alumnes del teu centre una millor qualitat en el desenvolupament de certs continguts.

Jornades Esportives de Centre
Mini-Olimpiada, Ginkana, ...  per a tots els alumnes del centre amb participació inter-classes i inter-nivells durant una jornada especial.

Unitats didàctiques en instal·lacions especials
Desenvolupament d'unitats didàctiques de 8-12 sessions sobre contiguts d'EF que no es poden portar a terme a les instal·lacions del centre. Ex: sessions d'EF al medi aquàtic.

Exhibicions d'EF de fi de curs
Als grups d'alumnes motivats en preparar alguna exhibició sobre qualsevol activitat motriu que sigui del seu interès se'ls hi facilitarà aquesta opció en algun acte de final de curs.

Llibre de Mèrits Esportius
Llibre on s'hi anoten una selecció d'experiències d'EF i Esportives mitjançant escrits, imatges,....
Pot ser en paper i també on-line.


Publicacions de treballs, experiències, dibuixos, opinions, comentaris, reportatges fotogràfics, entrevistes,... dels alumnes interessats
Es publicarà a aquesta web o en un altre espai del departament d'educació una selecció de treballs dels alumnes que ho desitgin, per tal que vegin reflectida i difosa la seva aportació.

Contactes amb Federacions Esportives
Contactarem amb diferents federacions esportives per tal d'obtenir determinats materials, cesió d'instalacions, sessions de formació pels alumnes, etc.

Assessorament als Alumnes
Assessorarem als alumnes sobre on i com cercar informació sobre qualsevol tema relacionat amb les ciències del moviment humà i la salut, sobre com organitzar activitats esportives, sobre com formar-se en l'àmbit de les ciències del moviment, i sobre altres aspectes que ens demanin.

Estat de Salut de l'Alumne
Promocionarem el control de l'estat de salut de l'alumne, així com l'aprenentatge sobre els aspectes motrius relatius a la millora de la salut

Construcció i Reparació de Material i Equipament
Dos o tres cops durant el curs es dedica alguna sessió amb els alumnes a millorar el material i instal·lació d'EF.

Cartells Informatius
Al gimnàs o als passadisos d'accés a la nostre aula hi penjarem cartells informatius sobre l'EF, l'Esport, la Salut, l'Entrenament Esportiu, la Filosofia de la Vida, desenvolupament personal, etc.

"Taulons" d'Anuncis
Per informar als alumnes de totes les activitats que es fan al centre i fora al centre en relació a la motricitat humana i per despertar el seu interès, creativitat i curiositat. Exemples d'apartats: lectura setmanal, curiositats, l'alumne informa, sortides, activitats de pati, rècords, imatges, escrits d'opinió dels alumnes, ...

Imatges memòries d'activitats d'EF
Facilitarem  que l'alumne pugui tenir resums d'imatges de les seves experiències d'EF i Esportives.

Lectura Setmanal
Cada setmana, a la "bústia oberta" que estarà al costat de la porta del gimnàs, els professors d'Educació Física hi posaran vàries fotocòpies d'una nova lectura curta sobre temes molt diversos. Aquestes lectures també es penjarà setmanalment a la pàgina web del departament.

Xarrades, entrevistes, conferències amb esportistes, entrenadors, professors, ...a les sessions d'EF
Selectivament per a cada nivell, s'invitarà a les classes d'EF a esportistes, entrenadors, professors especialistes, ... per tal que els alumnes conéixin diferents aspectes de la vida dels esportistes-entrenadors-professors i de tot el món que envolta a l'esport. Els alumnes prepararan preguntes i s'establirà un diàleg amb la persona invitada.

Col·laboració en qualsevol proposta d'interès pels alumnes
En la mida del possible intentarem respondre i donar suport a qualsevol proposta de desenvolupament personal dels alumnes.

Defensa de l'honor del professor
EL HONOR DEL PROFESOR

 
 

 

© 2003-2007  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS
Contacte/Contact us