ACTIVITATS ESPORTIVES DE PATI

Activitats Esportives de Pati
Certs professors no especialistes en Educació Física i sense cap tipus de formació ni experiència en l'educació motriu i esportiva sovint volen imposar la realització d'activitats esportives a l'hora d'esbarjo. Aquestes professores que ocupen certs càrrecs directius només busquen imatge externa, protagonisme i notorietat, però la seva incultura en aquest tema no els permet veure que això no és el més beneficiós pel desenvolupament dels alumnes.
Sovint es pensa que pel simple fet de practicar esport ja s'educa o es transmeten valors educatius,..., i el que és realment i únic educatiu són les condicions en què es practica aquest esport sigui quina sigui la especialitat esportiva.
Lectura recomenada:
"Valores Educativos del Deporte" del gran maestro Francisco Seirul·lo Vargas
Una opció molt enriquidora i diferencial, basada en els principis d'autonomia i llibertat de l'individu, és el projecte interdisciplinar desenvolupat a l'IES La Mina-Fòrum 2004.

Activitats Esportives de Pati IES La Mina-Fòrum 2004 (1998-2000, 2003-2004)
"Els valors educatius de les activitats esportives per a millorar la convivència al centre".
Projecte interdisciplinar amb la col·laboració voluntària de 13 professors, alumnes de cicles formatius, alumnes de batxillerat i ex-professors del centre; i amb el suport professional i institucional del INEFC Barcelona (U.B.), la facultat de Pedagogia (U.B.) i el Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya).


Activitats Esportives de Pati IES Les Vinyes (2004-2005)
S'ha intentat continuar amb la línea de treball desenvolupada a l'IES La Mina-Fòrum 2004 adaptant-la i millorant-la en la mesura que sigui possible.

Al Departament d'Educació Física s'aprova el següent (27 d'octubre de 2004):
1. Iniciar durant les hores d’esbarjo dels dimecres i dijous unes activitats esportives de pati del Departament d’Educació Física que de forma experimental desenvoluparà el professor David Ribera fins al mes de desembre de 2004.
S’adjunta el full informatiu que el professor David Ribera lliurarà als alumnes.
2.
Iniciar durant totes les hores d’esbarjo unes activitats esportives de pati del Departament d’Educació Física que de forma oficial desenvoluparan els dos professors d’Educació Física del centre a partir del mes de gener de 2005. Prèviament s’informarà a tot el professorat i equip directiu del centre per si algú hi vol col·laborar i per que donin el seu vist i plau.

Des del Departament d’Educació Física s’organitzaran unes activitats esportives a l’hora de pati on es valorarà: participació “bona actitud”, resultat, arbitratge, organització activitats, participació parelles-grups, participació mixta, participació amb companys diferents cicles, dibuixos, anàlisis tàctic partit-partides, comentaris-opinions,.ensenyança a companys, etc. Aquestes activitats presenten un característiques molt diferenciades a les que es volen imposar en alguns centres educatius per personal no especialista  i sense formació en EF i Esportiva que l’únic que plantejen és una còpia simplificada de l’esport reglat que només valora el resultat i que ja ocupa un altre espai a la nostre societat.DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

1er PERIODE ACTIVITATS ESPORTIVES DE PATI (NOV.-DEC. 2004)

(dimecres i dijous a l’hora del pati, al gimnàs)


2on Període: s’iniciarà al gener amb activitats al gimnàs i a les pistes esportives exteriors.

ACTIVITATS 1er PERIODE

Tenis Taula (individual/parelles)

Badminton (individual/parelles)

Tenis-ma (individual/parelles)

Mini-Volei (equips de 2-3-4)

Mini-Indiaca (equips de 2-3-4)

Activitats Gimnàstiques (grups varis)

Circ (grups varis)

Posa una creu al costat de les activitats a les quals vols participar !

NOM/S I CURS

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots participar amb varis equips/grups i en varies activitats.

Premis finals pels participant que obtinguin més punts (per determinar).

Per obtenir punts es valorarà: participació “bona actitud”, resultat, arbitratge, organització activitats, participació parelles-grups, participació mixta, participació amb companys diferents cicles, dibuixos, anàlisis tàctic partit-partides, comentaris-opinions,...

A partir del dilluns 8 de novembre hi haurà informació més detallada a la pàgina web

www.educaciofisica.com (apartat Motricitat Les Vinyes).

INICI DIMECRES 10 DE NOVEMBRE DE 2004
EL HONOR DEL PROFESOR
IES LES VINYES - Santa Coloma de Gramenet -
ESCÁNDALO PEDAGÓGICO EN EL IES Les Vinyes
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Análisis Pedagógico del artículo "El Honor del Profesor"

 
 

 

© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS
Contacte/Contact us