ACTIVITATS ESPORTIVES DE PATI
IES LA MINA 1998-2000


Departament d'Educació Física 
Institut d'Ensenyament
Secundari La Mina

 

 

 

De forma totalment voluntària, a principis del curs escolar 1998/99 els professors del departament d’educació física de l’ I.E.S. La Mina vàrem iniciar les activitats esportives de l’hora de pati amb la intenció d’oferir una activitat motivant als alumnes i, per tant, millorar la nostre funció al centre. Apart d'intentar col-laborar amb les activitats de caire puntual del centre i de mantenir una oferta d'activitats i sortides puntuals de l'àrea d'Educació Física, vàrem considerar que seria motivant pels alumnes, i al mateix temps una ampliació de l'oferta d'E.F., el proposar unes activitats esportives de periodicitat setmanal. Així vàrem crear un projecte pedagògic "Les Activitats Esportives de Pati de l'IES La Mina". L'objectiu fonamental d'aquest projecte és reforçar el procés d'autoestructuració de la personalitat de l'alumne mitjançant unes experiències motrius que estimulin constantment les capacitats coordinatives i cognitives, i que centrin l'atenció en els valors afectiu-socials, emotiu-volitius i expressiu-creatius. A un altre nivell, també es vol fomentar especialment la participació de les noies en les activitats esportives, ja que tradicionalment ha estat molt escasa en el nostre centre. I per altre banda, aquest projecte també intenta oferir una opció de millora personal als molts alumnes que durant l'hora de pati no realitzen cap activitat o s'escapen del centre escolar.

Durant el curs 1999/00, vàrem continuar aquestes activitats amb la col.laboració de professors d’altres àrees i amb el suport de l’equip directiu.

Durant el curs 1998-99 aquest projecte va ser coordinat i portat a la pràctica 4 dies a la setmana pels professors:

-Roger Esteve (Educació Física)

-David Ribera-Nebot (Educació Física)

Tot això ha estat possible gràcies al total suport i col·laboració de l'equip directiu:

-Jordi Carcasó

-Antonio Leganés

-Rosa Bada

-Wenceslao Serrat

Durant el curs 1999-2000 aquest projecte va ser coordinat pels professors d'Educació Física del centre i va estar portat a la pràctica 4 dies a la setmana pels següents professors:

-Jaume Domenech Larraz (Educació Visual i Plàstica)

-Vicent Ribera (Música)

-Joan Colldeforns (Llengües Estrangeres)

-Soledad Rama (Psicopedagogia)

-Wenceslao Serrat (Diversitat)

-Rosa Bada (Llengua Castellana)

-Angels Collell (Educació Física)

-David Ribera-Nebot (Educació Física)

Tot això ha estat possible gràcies al total suport i col·laboració de l'equip directiu:

-Jordi Carcasó

-Antonio Leganés

-Rosa Bada

-Wenceslao Serrat

Així, s'ha facilitat la participació de professors de diferents àreas educatives que estaven interessats en el projecte. Aquest fet ajuda a que sigui un projecte molt més enriquidor i en constant evolució cap a propostes més interdisciplinars.

 

            Breument, citaré les característiques principals d’aquestes activitats esportives de l’hora de pati:

  • Èmfasi en els valors afectiu-socials, emotiu-volitius i expressiu-creatius.
  • Interacció entre alumnes de diferents classes i nivells educatius.
  • Desenvolupament durant 4 dies a la setmana. Dos dies d’activitats a les pistes exteriors i dos dies al gimnàs.
  • Tres períodes d’activitats corresponents als 3 trimestres de curs.
  • Puntuació de les activitats prioritzant els valors educatius de la personalitat de l’alumne.
  • Premi cada trimestre per als 10-15 alumnes que obtenien més punts. El premi típic era una sortida lúdic-cultural de gran motivació per l’alumne durant un dia lectiu.
  • Tots els alumnes participants tenien l’honor de signar en el “Llibre de Mèrits Esportius del Centre”.

El fet d’haver implantat aquestes activitats esportives a l’hora de pati formant part d’una dinàmica de centre, facilitarà la creació a l’hora de pati d’activitats d’altres àrees i activitats interdisciplinars amb la mateixa filosofia educativa.

            Millorarà les possibilitats d’interacció entre tots als alumnes del centre i entre els professors de diferents àrees en un espai motivant i voluntari.

            Aportarà unes activitats amb objectius transversals, ja que l’educació en valors és essencial en un centre amb una problemàtica social d’elevada conflictivitat. A més, els valors que s’estimularan setmanalment amb aquestes activitats esportives s’inclouen en 7 dels 13 objectius generals de l’etapa d’ E.S.O. (números 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 12).

            Els alumnes d’aquest centre viuen en una lluita constant entre uns valors molt arrelats a les seves famílies i al barri i els valors educatius que s’intenten transmetre a l’escola. La majoria d’alumnes del centre tenen poca afectivitat a les seves famílies i reben molta indiferència sobre les seves actuacions escolars; fets que afecten directament en la seva fràgil autoestima. Per això, la implantació d’aquestes activitats esportives, que es caracteritzen per la gran riquesa educativa de la valoració i avaluació immediata de l’actuació personal, podrà ser extraordinàriament motivant per aquests alumnes i, també, podrà col.laborar en la reducció de l’absentisme escolar, un dels grans problemes del centre.

També, permetrà la coordinació dels premis sortida d’aquestes activitats amb sortides de centre que sovint presenten greus problemes de participació.

            En definitiva, les especials connotacions d’aquestes activitats esportives de l’hora de pati poden revertir de forma directa en la millora de la convivència al centre.

 

 

APÈNDIX

A l’apèndix hi adjunto alguns exemples dels criteris de puntuació, de la informació per als alumnes i dels fulls de control que utilitzàvem.

 

 

ORGANITZACIÓ

J En una primera fase es jugarà a FÚTBOL. Després introduirem altres esports segons l’interès dels alumnes.

J La duració de cada partit será de 20 minuts (canvi de camp als 10 minuts).

J En cada partit cada classe obtindrá un número determinat de punts segons una sèrie d’aspectes a valorar durant el partit.

J Els equips estarán formats per cada classe que hi vulgui participar (noies i nois junts).

J Cada classe jugará un dia per setmana i cada 2 ò 3 setmanes haurá de fer tasques d’arbitratge.

JJJ  Hi haurà un PREMI per la classe més participativa, més disciplinada i que millor joc d’equip faci . El premi será una sortida subvencionada pel centre.  JJJ

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per la classe que arbitri el partit amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

 

J  Per cada Jugada Molt Participativa (tots els jugadors de l’equip han d’haver tocat la pilota abans d’aconseguir gol)........................................................................ 3 GOLS

 

J  Per cada alumne de la classe que jugui un mínim de 10 minuts.....................1 Punt

 

J  La Jugada Més Espectacular del Partit....................................................3 Punts

 

J  L’equip que marqui més gols.....................................................................10 Punts

 

J  L’equip Més Respetuós i amb Millor Actitud..........................................15 Punts

 

J  Qualsevol jugador que es queixi a l’àrbitre haurà de ser substituit per un mínim de 5 minuts o serà expulsat pel professor.

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat del partit i els professors responsables valoraran la possibilitat de que jugui la setmana vinent.

 

----------------- 3 d’abril al 26 de maig del 2000 ----------------

 

DILLUNS:     ....................VOLEIBOL............ {1ER I 2ON ESO}.

 

DIMARTS:    ....................VOLEIBOL............ {3ER I 4ART ESO}.

 

DIJOUS:  TENIS DE TAULA, JOCS DE LLANÇAMENT DE PRECISIÓ, ACTIVITATS DE TREPA,             ACTIVITATS DE CIRC (MALABARISME, DIÀBOLO, PLAT CHINÈS, MONOCICLE,   SALTS ACROBÀTICS, EQUILIBRIS, ...), JOC DE L’ESCONDITE, ESCACS, DAMAS.

DIVENDRES: TENIS DE TAULA, JOCS DE LLANÇAMENT DE PRECISIÓ, ACTIVITATS DE TREPA,           ACTIVITATS DE CIRC (MALABARISME, DIÀBOLO, PLAT CHINÈS, MONOCICLE,  SALTS ACROBÀTICS, EQUILIBRIS, ...), JOC DE L’ESCONDITE, ESCACS, DAMAS.

 

ORGANITZACIÓ GENERAL

 

J En cada partit/partida cada participant obtindrá un número determinat de punts segons una sèrie d’aspectes a valorar durant el joc.

J Els equips estarán formats per cada classe que hi vulgui participar (noies i nois junts).

    A les activitats al gimnàs, els grups es formaràn lliurament.

J Cada equip-classe haurá de fer tasques d’arbitratge quan li correspongui.

 

J Quan finalitzin totes les activitats esportives es concediran premis individuals als participants que hagin obtingut més punts.

 

            Dimecres 31 DE MAIG del 2000:  SORTIDA premi (sorpresa) !!!

                        (els alumnes no premiats restarán a l’institut per seguir les classes)

 

 

BASQUETBOL

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per la classe que arbitri el partit amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

J  Per cada Jugada Molt Participativa (tots els jugadors de l’equip han d’haver tocat la pilota abans d’aconseguir gol).................................................... 6-9 PUNTS-PARTIT

 

J  Per cada alumne de la classe que jugui un mínim de 10 minuts................. 3 PUNTS

 

J  La Jugada Més Espectacular del Partit................................................ 5 PUNTS

 

J  L’equip que aconsegueixi més punts al partit.......................................... 10 PUNTS

 

J  L’equip Més Respetuós i amb Millor Actitud..................................... 15 PUNTS

(valoració segons: queixes, insults, agresions, baralles__ a arbits/anotadors/companys)

                             respecte per arbits/anotadors/companys)

                             respecte del material i instal-lacions)

J  Realitzar les tasques d’arbitratge del partit quan toqui.......................... 30 PUNTS

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat del partit i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

voleibol

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per la classe que arbitri el partit amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

 

J  Per cada Jugada Molt Participativa (TRES jugadors de l’equip han d’haver tocat la pilota abans d’aconseguir punt)................................................ 3 PUNTS de PARTIT

 

J  Per cada alumne de la classe que jugui un mínim de 10 minuts................. 3 PUNTS

 

J  La Jugada Més Espectacular del Partit............................................... 5 PUNTS

 

J  L’equip que aconsegueixi més punts...................................................... 10 PUNTS

 

J  L’equip Més Respetuós i amb Millor Actitud..................................... 15 PUNTS

(valoració segons: queixes, insults, agresions, baralles__ a arbits/anotadors/companys)

                             respecte per arbits/anotadors/companys)

                             respecte del material i instal-lacions)

J  Realitzar les tasques d’arbitratge del partit quan toqui.......................... 30 PUNTS

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat del partit i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

tenis de taula

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per l’alumne que arbitri la partida amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

Les partides seran a 11 punts i tindran una duració máxima de 8 minuts. Si al cap dels  ...8 minuts cap jugador ha arribat a 11 punts guanyarà la partida el que tingui més punts.

 

J  El Joc Més Espectacular durant la partida.......................................... 5 PUNTS

 

J  Jugar respetuosament i amb bona actitud......................................... 15 PUNTS

(valoració segons: queixes, insults, agresions, baralles__ a arbits/anotadors/companys)

                             respecte per arbits/anotadors/companys)

                             respecte del material i instal-lacions)

 

J  Guanyar la partida...................................................................... 12 PUNTS

J  Empatar la partida........................................................................ 6 PUNTS

J  Perdre la partida........................................................................... 3 PUNTS

 

J  Bonificació per jugar 2x2 o 1x1 mixta.............................................. 10 PUNTS

J  Bonificació per jugar 2x2 mixta....................................................... 15 PUNTS

 

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

escacs

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per l’alumne que arbitri la partida amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

J  Utilitar el rellotge d’escacs .correctament...................................... 5 PUNTS

 

J  Anotar la partida.correctament................................................... 10 PUNTS

 

J  Realitzar l’anàlisi de la partida ........................................................ 12 PUNTS

 

J  Jugar respetuosament i amb bona actitud....................................... 15 PUNTS

(valoració segons: queixes, insults, agresions, baralles__ a arbits/anotadors/companys)

                             respecte per arbits/anotadors/companys)

                             respecte del material i instal-lacions)

 

J  Bonificació per jugar 1x1 mixta.......................................................... 10 PUNTS

 

J  Guanyar la partida...................................................................... 12 PUNTS

J  Empatar la partida (fer taules)....................................................... 6 PUNTS

J  Perdre la partida........................................................................... 3 PUNTS

 

J  PARTIDES FINS A 20 min........................................... TOTAL PUNTS x 2

J  PARTIDES FINS A 30 min........................................... TOTAL PUNTS x 3

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

dames

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per l’alumne que arbitri la partida amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

J  Jugar respetuosament i amb bona actitud.......................................... 8 PUNTS

(valoració segons: queixes, insults, agresions, baralles__ a arbits/anotadors/companys)

                             respecte per arbits/anotadors/companys)

                             respecte del material i instal-lacions)

 

J  Guanyar la partida....................................................................... 6 PUNTS

 

J  Empatar la partida (fer taules)...................................................... 4 PUNTS

 

J  Perdre la partida.......................................................................... 2 PUNTS

 

J  Bonificació per jugar 1x1 mixta........................................................... 5 PUNTS

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

 

llançaments de precisió

  --------------- Es jugarà en grups de 2 al NBA-2-BALL -----------------------

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per l’alumne que arbitri el joc amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

 

J  Al total de punts obtinguts en el joc “NBA-2-BALL” se li podrà sumar:

 

 

J  Avaluació dels companys............................................................. 5 PUNTS

 

J  Bonificació per jugar una parella mixta........................................... 15 PUNTS

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

activitats de trepa

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per l’alumne amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

 

J  Trepar la corda............................................................................. 5 PUNTS

 

J  Trepar l’escala marinera................................................................ 5 PUNTS

 

J  Trepar el pal a pols....................................................................... 8 PUNTS

 

J  Trepar la corda a pols.................................................................. 10 PUNTS

 

J  Trepar l’escala marinera a pols..................................................... 20 PUNTS

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

 

joc de l’escondite

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per l’alumne amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

J  Jugar respetuosament i amb bona actitud......................................... 10 PUNTS

(valoració segons: queixes, insults, agresions, baralles__ a arbits/anotadors/companys)

                             respecte per arbits/anotadors/companys)

                             respecte del material i instal-lacions)

 

J  Els tres últims que se salvin........................................................... 3 PUNTS

 

J  El que para................................................................................... 1 PUNT

 

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

 

activitats de circ

malabarisme/diabolo/plat chinès/MONOCICLE/SALTS ACROBÀTICS/...

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

 

            El següents aspectes a puntuar seran valorats per l’alumne que avalui l’actuació, amb la supervisió dels professors responsables de les activitats.

 

Actuacions mínim de 5 minuts !!!

 

J  Jugar respetuosament i amb bona actitud........................................ 10 PUNTS

(valoració segons: queixes, insults, agresions, baralles__ a arbits/anotadors/companys)

                             respecte per arbits/anotadors/companys)

                             respecte del material i instal-lacions)

 

J  Execució de molt alt nivell.......................................................... 12 PUNTS

 

J  Execució de bon nivell................................................................ 6 PUNTS

 

J  Execució de nivell normal............................................................ 3 PUNTS

 

J  Execució en grup (bonificació).................................................... 10 PUNTS

 

J  Execució en grup mixta (bonificació)........................................... 15 PUNTS

J  Qualsevol participant que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat i els professors responsables de les activitats decidiran quan podrà continuar jugant.

 

 


© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS