CRITERIS DE PUNTUACIÓ


ACTIVITATS DE PATI
IES FÒRUM 2004
2003-2004

.

 

 

FUTBOL – BASQUETBOL – VOLEIBOL    Criteris de puntuació

(3x3 – 4x4 – 5x5; segons nombre d’alumnes per equip)

(Partits de 20 minuts de duració aproximadament)

Els següents aspectes a puntuar seran avaluats per l’equip que arbitri el partit amb la col·laboració del professor responsable d’aquesta activitat.

 

-ACTITUD DE RESPECTE ........................................................................................................................................... 50 PTS

Respecte per els companys, arbitres, anotadors i responsables de l’activitat.

Respecte per el material i instal·lacions.

(cada actuació considerada no respectuosa restarà 5 punts o més a criteri del professor responsable)

(no deixar que un company d’equip jugui com a mínim 10 minuts restarà 30 punts)

 

-NOIA PARTICIPANT  .................................................................................................................................................20 PTS

(per cada noia que participi en el partit el mínim de 10 minuts)

 

-GUANYAR EL PARTIT  ..............................................................................................................................................30 PTS

 EMPATAR EL PARTIT  ...............................................................................................................................................15 PTS

 PERDRE EL PARTIT  ...................................................................................................................................................10 PTS

 

-JUGADA-TOT-EQUIP  ............................................................................................................................................... 20 PTS

(per cada canasta/gol  aconseguit amb la prèvia participació –possessió de pilota-  de tots els components de l’equip sense cap intercepció de l’adversari; en el cas del voleibol es limitará als 3 tocs reglamentaris realitzats per tres components diferents de l'equip)

 

- DECIDIR JUGADA MÉS ESPECTACULAR  ..........................................................................................................30 PTS

(si es comenta i es decideix amb companys de l’altre equip

quina ha estat la jugada més espectacular del partit)

 

-JUGADA MÉS ESPECTACULAR  .............................................................................................................................15 PTS

(l’equip surti elegit en la decisió / si no existeix acord entre els dos equips ningú obté els punts)

 

-TÀCTICA-ESTRATÈGIA DE PARTIT  ......................................................................................................................50 PTS

(l’equip que al acabar partit es reuneix i descriu la tàctica-estratègia utilitzada

 i realitza una proposta de millora per escrit pot obtenir fins a un màxim de 50 pts

 segons el nivell de qualitat, a criteri del professor responsable)

(si aquestes reflexions són enviades a info@educaciofisica.com
seran publicades a la pàg. web i l’alumne obtindrà 15 PTS extra)

 

 

*ARBITRATGE – PUNTUACIÓ DEL PARTIT  .........................................................................................................100 PTS

(l’equip al que li correspon arbitrar-anotar partit pot obtenir els 100 pts si realitza la tasca correctament)

 

 

---------------

 

 

TENNIS  de TAULA – BÀDMINTON___Criteris de puntuació

(1x1 – 2x2)

Les partides seran a 11 punts o la duració màxima de 8 minuts.

Les partides seran arbitrades pels propis participants.

Els següents aspectes a puntuar seran avaluats per els participants amb la supervisió del professor responsable d’aquesta activitat.

 

-ACTITUD DE RESPECTE ........................................................................................................................................... 15 PTS

Respecte per els companys, arbitres, anotadors i responsables de l’activitat.

Respecte per el material i instal·lacions.

(cada actuació considerada no respectuosa restarà 3 punts o més a criteri del professor responsable)

 

-2x2   o   1x1 MIXTA  .......................................................................................................................................................10 PTS

 2X2 MIXTA  .....................................................................................................................................................................15 PTS

(bonificació per jugar parelles, noia-noi o parelles mixtes)

 

-GUANYAR LA PARTIDA...........................................................................................................................................12 PTS

 EMPATAR LA PARTIDA.............................................................................................................................................6 PTS

 PERDRE LA PARTIDA.................................................................................................................................................3 PTS

 

- DECIDIR JUGADA MÉS ESPECTACULAR  ........................................................................................................10 PTS

(si es comenta i es decideix amb company/s de l’altre equip

quina ha estat la jugada més espectacular de la partida)

 

-JUGADA MÉS ESPECTACULAR  .............................................................................................................................5 PTS

(pel que surti elegit en la decisió / si no existeix acord entre els jugadors ningú obté els punts

 

-TÀCTICA-ESTRATÈGIA DE LA PARTIDA  .........................................................................................................15 PTS

(el jugador que al acabar la partida es reuneix i descriu la tàctica-estratègia utilitzada

 i realitza una proposta de millora per escrit pot obtenir fins a un màxim de 15 pts

 segons el nivell de qualitat, a criteri del professor responsable)

(si aquestes reflexions són enviades a info@educaciofisica.com
seran publicades a la pàg. web i l’alumne obtindrà 15 PTS extra)

 

---------------

 

 

ACTIVITATS DE CIRC__Criteris de puntuació

MALABARISME – DIABOLO – PLAT CHINÈS – EQUILIBRIS VARIS –
ACROBÀCIES VÀRIES - MONOCICLE - XANQUES, ETC

(individual o en grup)

Puntuació per a cada període de pràctica de 6 minuts.

 

-ACTITUD DE RESPECTE .......................................................................................................................................... 15 PTS

Respecte per els companys,  anotadors i responsables de l’activitat.

Respecte per el material i instal·lacions.

(cada actuació considerada no respectuosa restarà 3 punts o més a criteri del professor responsable)

 

-EN GRUP   ......................................................................................................................................................................10 PTS

 EN GRUP MIXTA  .........................................................................................................................................................15 PTS

(bonificació per practicar en grup i grup mixta)

 

-EXECUCIÓ MOLT ALT NIVELL...............................................................................................................................12 PTS

 EXECUCIÓ BON NIVELL.............................................................................................................................................6 PTS

 EXECUCIÓ NIVELL NORMAL...................................................................................................................................3 PTS

 

- REFLEXIÓ I EXHIBICIÓ MÉS ESPECTACULAR  ...............................................................................................10 PTS

(si s’argumenta quina ha estat l’execució més espectacular i se’n realitza una demostració)

 

-APRENENTATGE  ........................................................................................................................................................20 PTS

(si  un alumne va seguint les orientacions del company per aprendre una execució)

(per cada període de 6 minuts)

 

-ENSENYANÇA A COMPANY....................................................................................................................................40 PTS

(si un alumne ajuda amb seves orientacions al seu company per aprendre una execució)

(per cada període de 6 minuts)

 

---------------

 

 

ESCACS__Criteris de puntuació

(1x1)

Puntuació per cada període de pràctica de 8 minuts.

 

 

-ACTITUD DE RESPECTE .......................................................................................................................................... 15 PTS

Respecte per els companys,  anotadors i responsables de l’activitat.

Respecte per el material i instal·lacions.

(cada actuació considerada no respectuosa restarà 3 punts o més a criteri del professor responsable)

 

-1x1 MIXTA  .....................................................................................................................................................................10 PTS

(bonificació per jugar noia-noi)

 

-GUANYAR LA PARTIDA...........................................................................................................................................12 PTS

 EMPATAR LA PARTIDA.............................................................................................................................................6 PTS

 PERDRE LA PARTIDA.................................................................................................................................................3 PTS

 

- ANÀLISI DE LA PARTIDA.......................................................................................................................................20 PTS

(si es comenta i es decideix amb company quines han estat les situacions més interessants de la partida)

 

-UTILITZAR EL RELLOTGE D’ESCACS..................................................................................................................5 PTS

 

-ANOTAR LA PARTIDA .............................................................................................................................................10 PTS

 

-APRENENTATGE  ........................................................................................................................................................30 PTS

(si  un alumne va seguint les orientacions del company per aprendre a jugar o millorar)

(per cada període de 8 minuts)

 

-ENSENYANÇA A COMPANY....................................................................................................................................60 PTS

(si un alumne ajuda amb seves orientacions al seu company per aprendre a jugar o millorar)

(per cada període de 8 minuts)

 

 

---------------

 

 

DAMES__Criteris de puntuació

(1x1)

Puntuació per cada període de pràctica de 8 minuts.

 

 

-ACTITUD DE RESPECTE .......................................................................................................................................... 10 PTS

Respecte per els companys,  anotadors i responsables de l’activitat.

Respecte per el material i instal·lacions.

(cada actuació considerada no respectuosa restarà 3 punts o més a criteri del professor responsable)

 

-1x1 MIXTA  .....................................................................................................................................................................5 PTS

(bonificació per jugar noia-noi)

 

-GUANYAR LA PARTIDA...........................................................................................................................................6 PTS

 EMPATAR LA PARTIDA.............................................................................................................................................3 PTS

 PERDRE LA PARTIDA.................................................................................................................................................1 PTS

 

-APRENENTATGE  ........................................................................................................................................................10 PTS

(si  un alumne va seguint les orientacions del company per aprendre a jugar o millorar)

(per cada període de 8 minuts)

 

-ENSENYANÇA A COMPANY....................................................................................................................................20 PTS

(si un alumne ajuda amb seves orientacions al seu company per aprendre a jugar o millorar)

(per cada període de 8 minuts)

 

 

---------------

 

 

valoració d’opinions, comentaris, entrevistes i dibuixos
relacionats amb les activitats esportives

 

 

OPINIÓ .................................................................................................fins a 40 PTS

(escriure una opinió)

 

COMENTARI ......................................................................................fins a 40 PTS

(escriure un comentari basat en alguna lectura)

 

ENTREVISTA .....................................................................................fins a 50 PTS

(preparar les preguntes, realitzar l’entrevista i realitzar un comentari)

 

DIBUIX amb Títol  .............................................................................fins a 30 PTS

(fer un dibuix i posar-li un títol o frase representativa)

 

Aquests treballs han de ser enviats a info@educaciofisica.com  
i seran puntuats i després publicats l’apartat “Activitats IES La Mina-Fòrum 2004” de la pàgina web
 
www.educaciofisica.com

 

 

---------------

 

 

 


© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS