ORGANITZACIÓ GENERAL


ACTIVITATS DE PATI
IES FÒRUM 2004
2003-2004

.

 

 

 

RESUM DEL PROJECTE

Aquest projecte centra l’atenció en les aportacions en valors de les activitats esportives a l’hora de pati que, al permetre la interacció freqüent d’alumnes i professors de diferents classes i nivells, poden col·laborar de manera singular amb la millora de la convivència al centre. No és un projecte teòric que cal experimentar; per altre banda, és un projecte de recerca que parteix de dos anys d’experimentació pràctica a l’IES La MIna i que té com a prioritat rellevant el millorar la seva justificació pedagògica, les seves condicions d’aplicació a l’IES La Mina (IES Fòrum 2004) i les opcions d’implantació en altres tipus de centres educatius.

 

Objectius específics de la recerca:

·         Definir els valors més pertinents per poder emfatitzar amb les activitats esportives de l’hora de pati de l’ I.E.S. Fòrum 2004.

·         Analitzar quins tipus de valors educatius es potencien més a través de les activitats esportives de l’hora de pati, diferenciant nivells educatius, nivells de participació i nivells de puntuació.

·         Estudiar l’evolució personalitzada dels valors educatius utilitzats a les activitats esportives de l’hora de pati.

·         Valorar el significat a nivell d’estructuració de la personalitat de l’alumne que ofereixen les activitats esportives de l’hora de pati.

Objectius d’aplicació al sistema educatiu:

·         Dissenyar models d’activitats esportives de l’hora de pati centrats en l’educació en valors per a centres educatius de diferents tipologies.

·         Classificar i definir els valors educatius de l’esport que més poden millorar la convivència en centres educatius.

·         Proposar un metodologia pràctica i senzilla d’investigació contínua de unes activitats esportives de l’hora de pati basades en l’educació en valors.

·         Implementar un sistema interactiu de gestió i auto-control de les activitats esportives de l’hora de pati a través de la pàgina web www.educaciofisica.com-secció “Activitats IES LaMina-Fòrum2004”-.

Objectius d’aportació a l’ I.E.S. Fòrum 2004:

·         Col-laborar en la implantació d’unes activitats esportives a l’hora de pati en unes condicions que millorin la convivència.

·         Millorar el coneixement dels interessos i motivacions dels alumnes.

·         Oferir als alumnes una activitat motivant a l’hora de pati que sigui un espai d’interacció entre alumnes i professors de diferents classes i nivells educatius.

·         Proposar una idea d’activitat periòdica a l’hora de pati des de l’àrea d’educació física que pugui ser aplicada per altres àrees amb la mateixa filosofia educativa.

 

La filosofia bàsica en que es fonamenta aquest projecte està explicada a l’article “Valores educativos del deporte” de Francisco Seirul-lo Vargas.

(El podeu trobar a la pàg. web www.educacionmotriz.org)

 

 

-Organització general:

             S’han definit 2 períodes d’activitats per aquest curs 2003-2004.

             Després de cada període d’activitats hi ha una sortida premi i al final també hi han 
             dues sortides premi complementàries.

             Activitats destinades a alumnes de 1er, 2on, 3er i 4art d’ESO.

             La participació de l’alumne és voluntària.

             L’alumne aconsegueix punts en funció de les condicions de la seva participació.

             Els alumnes amb més punts al final del període obtenen la sortida premi;
 
            sempre i quan l’equip de professors del centre doni el vist i plau de que l’alumne
             està complint satisfactòriament amb les seves responsabilitats acadèmiques.

             Hi ha un professorat voluntari que participa en el desenvolupament d’aquestes activitats.

Les activitats es desenvoluparan els dilluns i dimecres durant l’hora de pati.

Qualsevol alumne que tingui una falta d’actitud greu serà expulsat de l’activitat i els professors responsables decidiran quan podrà continuar a participar a les activitats.

 

 A través del "Projecte Video-Fotos" de centre dirigit pel professor Antonio Leganés es
 realitzaràn dos reportatges (un per cada període d'activitats) de video i fotos sobre
 aquestes activitats de pati.

 Complementàriament, el professor Jesús Fernández ("Suso") té la gentilesa de realitzar
 un mini-reportatge de fotos setmanal sobre les activitats.

 

 

-Tipus d’activitats:

En principi, diferenciem 2 grans tipus d’activitats:

§         “Activitats grup-classe”-dilluns- (a les pistes exteriors) on la participació s’ha de realitzar amb els companys de classe amb els quals s’ha format un equip.

Les activitats previstes per el primer període són:

Bàsquet 3x3 (aprox. –pot variar nombre jugadors segons necessitats-)

Fútbol 5x5 (aprox. –pot variar nombre jugadors segons necessitats-)

 

Durant el segon període es mantindran o canviaran els esports en funció de la decisió que prengui la comisió d'alumnes. Les propostes per aquest segon període han estat les següents:

Fútbol (equips de 6)

Voleibol (equips de 4)

Tenis Taula (equips de 2)

 

§         “Activitats inter-classes” (al gimnàs/ zona entrada tenis taula) on la participació és lliure entre alumnes de diferents classes i nivells educatius.

Les activitats previstes són:

Escacs /dames

Tenis Taula

Bàdminton

Activitats de Circ

 

A partir de mitjans del primer període i durant el segon període s'aniran ampliant o variant les activitats segons la disponibilitat i interessos dels alumnes. Alguns recursos previstos són: estació d'iniciació a la lluita (coordinada per un alumne de batxillerat), altres jocs de raqueta, monocicle i altres activitats de circ, escacs amb programes d'ordinador o on-line, ...

-Criteris de puntuació

Els criteris de puntuació són els mateixos que es van utilitzar en les experiències anteriors (cursos 1998-1999 i 1999-2000), però s’han definit i estructurat més clarament. No obstant, si han incorporat dues novetats: 1) la valoració de la descripció tàctica-estratègica del partit/partida amb proposta de millora; i 2) la valoració d’opinions, comentaris, entrevistes i dibuixos relacionats amb les activitats esportives.

Aquests criteris de puntuació es poden trobar al següent apartat d'aquesta pàgina web ("Criteris de Puntuació Activitats de Pati IES Fòrum 2004").

 

Evidentment, que l’alumne sigui capaç d’utilitzar tots els recursos per obtenir punts serà una tasca progressiva en la que tots els professors hi haurem de col·laborar  mitjançant l’orientació i motivació dels alumnes.

 

 

-Condicions de participació de l’alumne

§         A les “activitats grup-classe”-dilluns-(només es poden fer equips amb companys de la mateixa classe): cada alumne jugarà el partit corresponent o realitzarà les tasques d’arbitratge-puntuació amb els companys del seu equip-classe.

§         A les “activitats inter-classes”-dimecres-(cada alumne participa amb qualsevol company independentment de la classe o nivell educatiu): primerament l’alumne agafarà el seu full de puntuació de la seva carpeta i haurà de mostrar-lo al professor després de participar a cada activitat desitjada per què li marqui els punts obtinguts.

§         Se li proposarà que respongui a un qüestionari al final dels dos períodes d’activitats.

§         Se li proposarà que utilitzi la pàgina web per tal d’obtenir més punts amb les activitats d’opinar,
           comentar, entrevistar i dibuixar.

 

 

-Funcions dels professors

§         Supervisarà les funcions de l’equip-classe que arbitra-puntua el partit.

§         Avaluarà als alumnes segons els criteris definits i escriurà els punts corresponents 
           al full de cada alumne, al full de control global o al full de l’equip, segons correspongui.

§         Ensenyarà a jugar a escacs, a apuntar la partida d’escacs i a fer funcionar
           el rellotge d’escacs, quan sigui necessari.

§         Orientarà, quan calgui, l’aprenentatge de les habilitats esportives pròpies de cada activitat.

§         Informarà als alumnes dels criteris de puntuació bàsics quan calgui i 
           de les altres opcions per obtenir punts.

§         Controlarà que es compleixi la normativa de participació.

§         Ajudarà als alumnes a enviar els escrits sobre les activitats de pati a info@educaciofisica.com .

§         Acompanyarà als alumnes premiats a la sortida premi 
           (previsió de uns 4 professors per a cada sortida premi, 
           encara que cal adaptar-ho a necessitats del centre i interessos dels professors).

§         Se li proposarà al final dels dos períodes d’activitats (maig 2004) que respongui
           a un qüestionari d’opinió sobre la seva experiència.

 

 

-Premis i opcions de sortides premi

Està previst premiar amb la sortida premi de cada període d’activitats a 12 alumnes aproximadament. Altres alumnes amb participació destacada tindran l’opció d’aconseguir altres premis.

 

§         Opcions de Premis:

·         Signar al “Llibre de mèrits esportius del centre”.

·         Fotos personals realitzant les activitats esportives de pati o durant les sortides premi.

Segons pressupost i interès es podria regalar material esportiu o escolar.

Assistència a un entreno de fútbol i bàsquet dels equips professionals del F.C. Barcelona.

Assistència a un entreno de un grup de circ, equip d'escacs, equip de bàdminton o equip de tenis taula.

·         Opcions de sortides premi:

 "esquí de fons i activitats de neu", 

“muntar a cavall”, “parc aquàtic”, 

“Raid-multi-aventura a la muntanya”, 

“Activitats vàries de Riu”, 

“Activitats vàries al Mar”, etc.

         

La decisió dels premis a donar serà presa per tot l'equip de professorat implicat amb aquest projecte i anirà en funció del pressupost que el centre decideixi destinar per aquesta causa.

 

 

-Calendari

-Primer període d’activitats de pati:

 *del 24 de novembre de 2003 al 25 de febrer de 2004*

Novembre: dill 24/dim 26/

Desembre: dill 1 / dim 3 / / dim  10/ dill 15 / dim  17

Gener: dill 12 / dim 14 / dill 19 / dim 21 / dill 26 / dim 28

Febrer: dill 2 / dim 4 / dill 9 / dim 11 / dill 16 / dim  18/ dim  25

Març, 1,2,3,4: Signatures  a llibre de mèrits esportius.

                        Penjar fotos de les activitats al centre.

                        Actualització de fotos a pàg web.

                        Comissió alumnes/professors per millorar activitats.

 *Sortida Premi primer període: divendres 5 de març de 2004*

Març 8,9,10,11:            Penjar fotos de la sortida premi al centre.

                                    Actualitzar fotos de la sortida a pàg web.

 

-Segon període d’activitats de pati:

 *del 8 de març de 2004 al 24 de maig de 2004*

Març:  dill 8 / dim  10/ dill 15 / dim 17 / dill 22/ dill 29 / dim 31

Abril: dim  14/ dill 19 / dim 21 / dill 26 / dim  28

Maig: dim  5/ dill 10 / dim  12/ dill 17 / dim 19 / dill 24

Qüestionaris opinió alumnes i professors.

Maig 25, 26, 27:           Signatures  a llibre de mèrits esportius.

                                    Penjar fotos de les activitats al centre.

                                    Actualització fotos a pàg web.

            *Sortides Premi segon període: 
              dimecres 12 de maig de 2004: "Assistència a Entrenos del F.C. Barcelona"
              dimecres 26 de maig de 2004: "Canal Olímpic"

Juny 1, 2, 3, 4: Penjar fotos de la sortida premi al centre.

                       Actualitzar fotos de la sortida a pàg web.

Juny: memòria de recerca de les activitats esportives de pati.

 

 

 

 

-professorat/alumnes/personal responsableS DE LES ACTIVITATS (novembre 2003)

-Josep Pérez Gonzálvez.

-Anna Pérez Comes.

-Jesús Fernández Alonso.

-Rosa Bada Sala.

-Wenceslao Serrat Porta.

-Pere Masó Anglada.

-David Freixes Quirós.

-Mercè Solé Santoll.

-Antoni Soldevila Carrasquer.

-Antonio Leganés Parada.

-Salvador Alcover Orihuela.

-Natividad Jiménez Serradilla.

-Aaron León Camargo (Alumne de Cicle Formatiu).

-Manuel Añón Nieves (Alumne de Cicle Formatiu).

-Lidia Grebulosa Casabella.

-Manuel Bernal Hurtado.

-Jaume Domenech Larraz.

-David Ribera-Nebot

Evidentment, la col·laboració està oberta a qualsevol altre professor que tingui interès i a qualsevol alumne de batxillerat o cicle formatiu. Aquesta és la relació inicial de professionals que han iniciat les activitats durant el mes de novembre de 2003. 

La distribució de participació dilluns/dimecres també pot ser variable segons els interessos i necessitats de cada un.

 

 

ASPECTES ADMINISTRATIUS

§         Cal concretar amb els responsables de centre el pressupost per a premis i possible material que calgui.

§         S’estarà obert a propostes de professors i alumnes sobre la modificació d’activitats i criteris de puntuació.

§         Es crearan cartells informatius sobre tot lo referent a les activitats de pati.

§         Cada setmana s'actualitzaran les puntuacions dels alumnes a la pàgina web de les activitats.

§         Cada setmana s'actualitzaran a la pàgina web de les activitats les valoracions de la descripció tàctica-estratègica del partit/partida, la valoració d’opinions, comentaris, entrevistes i dibuixos relacionats amb les activitats esportives.

§         Cada setmana s'anirà actualitzant el mural de les activitats de pati on s'hi col-locaran tots els dibuixos i escrits dels alumnes relacionats amb les activitats de pati.

§         Es tiraran fotos de les activitats de pati periòdicament.

§         Es filmaran seqüències d’activitats de pati periòdicament.

§         No he considerat oportú preparar cap full informatiu per pares/tutors sobre el consentiment de recerca i respecte dels drets humans; ja que el procés de recol·lecció d’informació que efectuaré no comporta cap tipus de risc per als alumnes i serà informació confidencial del centre i del departament d’ensenyament.

·         Aquest projecte té el vist i plau de Pere Masó Anglada, director de l'IES Fòrum 2004, i de l'equip directiu del centre. Per el desenvolupament d’aquest projecte el Departament d’Ensenyament m’ha concedit una llicència d’estudis retribuïda de mitja jornada. El supervisor i tutor general del projecte serà el professor Francisco Seirul-lo Vargas (INEFC Barcelona –U.B.-). A part, aquest projecte té el suport de la facultat de pedagogia de la U.B. a través del “pràcticum” de Natividad Jiménez Serradilla que està coordinat per Javier Ventura (U.B.) i tutoritzat per Rosa Bada i David Ribera.

·        A la memòria final d’aquest projecte hi haurà una menció especial per a tot el professorat que hi hagi participat i serà publicada a la pàg. de la xtec. Paral·lelament, aquesta memòria també serà publicada a pàgines web sobre  l’educació motriu i la pedagogia (www.educaciofisica.com, www.educacionmotriz.com,  www.epedagogia.com). Apart, no es descarta cap tipus de difusió escrita a través de un article en una revista especialitzada, ni la presentació d'aquest projecte al premi nacional de pedagogia.

 

 


© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS