INFLU»NCIA PSICOL“GICA DE L'ESPORT
ALS ADOLESCENTS ENTRE 13-16 ANYS

 

Sonia Cuenca Cabello
Eva Lozano Bueno

 

PRESENTACI” PŕBLICA RECERCA DE BATXILLERAT
29 de gener de 2004

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRAIMENTS

 

 

 

 

 


© 2003  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS