DEPARTAMENT D'E.F.


DEPARTAMENT0 DE E.F.


P.E. DEPARTMENT

 

 

 

Ver más ejemplos en Programaciones

 

 • CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMER ESO (PROMOCIÓ 2003-2004)
  CURS 2003-2004

   

  A)  6 PUNTS._ Avaluacions diàries sobre els aspectes cognitius i d'execució motriu
                   dels continguts tractats. Aquesta puntuació és graduada amb periòdics 
                   controls d'execució motriu i cognitius en relació als continguts motrius.

  B)  2 PUNTS._ Reflexions d'auto-avaluació i auto-coneixement diàries dels continguts
                   tractats a classe, a través de la valoració de la "Llibreta d'Educació Física"
                   (*) on cada alumne recull diàriament aquestes reflexions sobre aspectes
                   cognitius, motrius, afectiu-socials, emotiu-volitius i expressiu-creatius de
                   l'estructuració de la seva personalitat.

                   1 PUNT: reflexió bàsica de cada sessió.
                   1,5 PUNTS: reflexió detallada de cada sessió.
                   0,5 PUNTS: auto-ampliacions de la reflexió bàsica (+ del 50% sessions)

  C)  2 PUNTS._ Valoració de les següents activitats complementàries i optatives:

                        - 0,5 PUNTS: Sortida d'àrea del curs (sempre i quan tots els alumnes
                           puguin pagar-la). 
                        - 0,5 PUNTS: Participació en activitats esportives de pati, activitats
                          esportives extraescolars, activitats esportives fora horari escolar, ...
                        - 0,5 PUNTS: Comentari i reflexió personal sobre lectures curtes.
                        - 0,5 PUNTS: Opinions, comentaris, entrevistes, reculls d'informació
                          sobre temes relacionats amb l'Educació Física, l'esport, la salut i els
                          principis filosòfics d'autonomia i llibertat de la persona.
                        - 0,5 PUNTS: Qualsevol altre activitat no contemplada que sigui
                          proposada per l'alumne i acceptada com a vàlida pel professor.

 

L'apartat C) serà valorat a partir del segon trimestre, moment en que l'alumne ja coneixerà millors totes les opcions d'avaluació. Durant el primer trimestre es valorarà l'apartat A) amb 8 punts i el B) amb 2 punts (només reflexions bàsiques).

És imprescindible completar la "Llibreta d'Educació Física" (apartat B) per poder optar a l'aprovat.

L'avaluació final contemplarà la totalitat de valoracions dels 3 trimestres.

Els aspectes anomenats d' "actitud-comportament" no són evaluats. No obstant, com que és indispensable ser un bon ciutadà, mantenir un nivell adequat d' "actitud-comportament" durant la sessió és una condició imprescindible per a que l'alumne pugui optar a la nota de continguts, de reflexions diàries i d'activitats complementàries.

"La sessió d'Educació Física t'ha de servir per a que a través de les experiències en relació a la teva motricitat siguis capaç d'utilitzar de forma diferenciada i significativa totes les teves capacitats cognitives, motrius, afectiu-socials, emotiu-volitives i expressiu-creatives en situacions que et permetin una auto-reflexió i un auto-coneixement, per a que puguis crear una pròpia visió de la teva experiència, per a que coneguis, avaluïs i siguis conscient de l'auto-estructuració de la teva personalitat de forma integral".

 

Professor David Ribera-Nebot


(*) La utilització de la "Llibreta d'Educació Física" és una proposta del professor Francisco Seirul-lo Vargas de la dècada de 1980.

 

 

 • MODEL INFORME D'AVALUACIÓ:

 

 

 •  MODEL INFOrme alUMNE SUSPÈS PER MOTIUS D' "ACTITUD":

                                                                                   Desembre de 2003

..................................................................................................................

(alumne de 1er ESO de la promoció 2003-2004)

Et comunico que la nota de continguts d’Educació Física que has obtingut

aquesta primera avaluació és  ........................................................

No obstant, ja t’he explicat que al butlletí de notes d’aquesta primera avaluació del present curs 2003-2004 et sortirà un suspens (insuficient) degut a la excessiva acumulació de faltes d’ “actitud - comportament”  que has experimentat durant  les sessions d’aquesta primera avaluació. Mantenir una actitud – comportament adequat durant la classe d’Educació Física és una condició indispensable per poder obtenir la nota de continguts que et mereixes.

La sessió d’Educació Física t’ha de servir per que a través de les experiències en relació a la teva motricitat siguis capaç d’utilitzar de forma diferenciada i significativa totes les teves capacitats cognitives, motrius, afectiu-socials, emotiu-volitives i expressiu-creatives en situacions que et permetin una auto-reflexió i un auto-coneixement, per que puguis crear una pròpia visió de la teva experiència, per que coneguis, avaluïs i siguis conscient de l’auto-estructuració de la teva personalitat de forma integral.

La nota de continguts d’aquesta primera avaluació te la guardo per que consti com a part de la nota final de curs.

Estic convençut que a partir d’ara milloraràs aquests aspectes d’ “actitud – comportament” que et permetran la teva millora personal i el respecte dels companys de classe. 

Atentament,

 

Professor d’Educació Física

 

 


© 2003-2007  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS